• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

2507: Sales Engineer (เคมีสำหรับบำบัดน้ำเสีย)

2507: Sales Engineer (เคมีสำหรับบำบัดน้ำเสีย)

Category: Sale Engineer
Type: Full Time
Location: Bangkok
Salary: 20-28K

Salary: 20-28K

 

Qualification

– เพศชาย/หญิง
– อายุ 25 – 40 ปี
– ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ระดับ2.5-3 ดาว
-มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่

วุฒิการศึกษา (เรียงตามลำดับความต้องการมากที่สุด)
1.ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ
2.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์, เคมี, วิทายสาสตร์
3.ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)
-ความรู้ในระบบงาน ISO 9001, IATF 16949
-ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการทำ sales forecast
ประสบการณ์การทำงาน (Professional experiences)
-เคยผ่านงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม, ขายสินค้าประเภทการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักร งานขายสินค้าอุตสาหกรรมผลิตวัสดุชิ้นส่วนพลาสติก
-งานขายสินค้าประเภทวัตถุดิบเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติด อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
-อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า
-อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
ประสบการณ์ความรู้
-มีความรู้ในการอ่าน Drawing และหากมีความรู้ด้านการใช้ Auto cad จะเป็นประโยชน์
-มีความรู้ในระบบงาน ISO 9001/2015 และ IATF 16949 จะเป็นประโยชน์ในการทำงานได้ดี

 

 

Responsibility

สินค้ากลุ่มฉนวนไฟฟ้า (Insulation film, insulation paper, insulation tube, Mica sheet) สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
ลักษณะงาน
รับผิดชอบดูแลลูกค้าเดิมที่ได้รับมอบหมายเพื่อรักษายอดขายและเพิ่มขอดขายของลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ มุ่งหาลูกค้ารายใหม่เพื่อนำเสนอ,
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าการขาย เก็บข้อมูลลูกค้า,
คู่แข่งและข้อมูลการตลาดเพื่อนำเสนอผู้บริการ จัดเตรียมการพยากรณ์การขายรายเดือนเพื่อใช้สื่อสานกับหน่วยงานภายในเพื่อการจัดเตรียมสินค้าคงคลังและการจัดเตรียมวัตถุดิบ
ประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และทราบข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน
ความรับผิดชอบ
1.การเปิดลูกค้าใหม่
2.การขายสินค้า
– วางแผนการเดินทาง
– ทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างระเอียด
– เตรียมข้อมูลสินค้าและตัวอย่างสินค้า ใบราคาและเงื่อนไขการขายเบื้องต้น
– เยี่ยมลูกค้า
– นำเสนอสินค้า จัดทำใบเสนอราคา และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อลูกค้า
-ทราบถึงข้อมูลสินค้าคงคลังในแผนก และทราบถึงข้อมูลขนาดการผลิตสินค้าเบื้องต้น
– ปิดการขาย
– รวบรวมข้อมูลสินค้า(Drawing)เพื่อการผลิต
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของกับ การเตรียมสินค้าตัวอย่าง และการส่งมอบสินค้า
– ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบประวัติลูกค้า
– จัดเตรียมเอกสารขอเปิดรหัสสินค้า รหัสลูกค้า
– จัดทำเอกสาร S/O ในระบบการขาย
– จัดทำเอกสารการสั่งผลิตตามระบบ
จัดทำรายงาน
– ทำรายงานแผนการเยี่ยมลูกค้าและแผนการติดตามการขายลูกค้าเป้าหมาย
– จัดทำการพยากรณ์การขายรายเดือน
– จัดเตรียมเป้าการขายประจำปี
– จัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
การเก็บข้อมูลการตลาด
– เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวของการตลาดรวมทั้งข้อมูลความต้องการสินค้าใหม่ บริการใหม่
– เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
– เก็บรวมรวบข้อมูลคู่แข่งทางด้านราคา สินค้าและการบริการใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการขายของคู่แข่ง
– จัดทำรายงานข้อมูลการแบ่งส่วนการตลาดเบื้องต้น

 

Benefits

ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท/เดือน
ค่าเดินทาง จ่ายตามจริง (นำบิลและรายงานการเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่มาตรวจสอบและอนุมัติ)
ค่าคอมมิชชั่นจ่ายเมื่อผ่านทดลองงานและบรรจุเป็นพนักงานประจำ, คอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับยอดการขาย
**โบนัสพนักงานขายไม่ได้รับเงินโบนัส**
1.โบนัส1-2 เดือน(ตำแหน่งเซลส์ไม่ได้โบนัส)
2.ตรวจสุขภาพประจำปี
3.ประกันอุบัติเหตุ

 

Working Date: Monday-Friday

Working Hours: 08.00-17.00

 

 

    • Location: Rama 3/Bangkok

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf