• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

 

มอบของขวัญวันเด็กให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเทโพ จ.อุทัยธานี

บริษัท จัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชัลแนล (ประเทศไทย)

ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563