• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

 

กิจกรรมสังสรรค์พนักงานล่องเรือเเม่น้ำเจ้าพระยา

บริษัท จัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชัลแนล (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมสังสรรค์พนักงานล่องเรือเเม่น้ำเจ้าพระยา เรือเมอริเดียน ครูซ (Meridian Cruise)
วันที่ 14 มกราคม 2562